Over Ons

Over ons

Het project ‘stripspeurtocht’is een initiatief van Stichting Artidé Zorg met ondersteuning van de VVV Zuid-Limburg, de Gemeente Gulpen-Wittem en de Provincie Limburg. Het is een maatschappelijk en educatief project waarbij jong en oud samen komen. Bij het ontwikkelen van een stripspeurtocht worden de kinderen van een basisschool en volwassenen met een beperking uit dezelfde buurt betrokken. Zij participeren mee in het verzinnen van een passend verhaal bij een wandelroute uit hun omgeving en maken samen illustratie. Dit wordt vormgegeven in een stripboekje.

Stripboekje ‘Dupke’s avonturen in het Bronnenlandrijk’

Bij de ontwikkeling van het eerste stripboekje ‘Dupke’s avonturen in het Bronnenlandrijk’, in oktober 2012, participeerde de kinderen van groep 5 tot en met 8 van Basisschool à Hermes te Epen en de cliënten van Stichting Artidé Zorg mee. Met dank aan Kevin Bouwels, de tekstschrijver, verzonnen zij een leuk verhaal. Margot Senden, de illustrator en vormgever van Moart Design, hielp hen bij het maken van de illustraties.

De kinderen en mensen met een beperking leerden spelenderwijs het Zuid-Limburgse Epen, dat van oudsher bekend om haar schilderachtig heuvellandschap met de kronkelende geul en beekjes en de talloze fraaie vakwerkhuizen die het dorp rijk is kennen. Dit bracht respect voor hun eigen prachtige leefomgeving.

Dupke, de stripheld, is een vuursalamander. De vuursalamander leeft in Zuid-Limburg in natte hellingbossen met bronbeken. Onze meest spectaculaire salamander verkeert echter plotsklaps in grote nood en dreigt het eerste amfibie te worden dat uitsterft in Nederland. Een feit dat de kinderen en mensen met een beperking voor deelname aan dit project niet wisten. Er leven nu nog slechts enkele tientallen vuursalamanders in het laatste leefgebied, tot 2010 waren dat er naar schatting nog meerdere duizenden. Om te voorkomen dat de soort verdwijnt is RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) gestart met het actieplan SOS vuursalamander. SOS vuursalamander onderzoekt de oorzaak van achteruitgang, stelt de laatste vuursalamanders veilig, ontwikkeld een kweekprogramma en geeft voorlichtingscampagnes. Het veld- en laboratoriumonderzoek is erg kostbaar, elke bijdrage daarbij is van harte welkom. Voor meer informatie kunt u terecht op www.sosvuursalamander.nl.

De ontwikkeling van het stripboekje ‘Dupke’s avonturen in het Bronnelandrijk’ is vastgelegd met een video-opname en foto’s. Wilt u een goede indruk krijgen van dit project klik dan hieronder op de video of fotomap. Het stripboekje is vanaf 24 april 2013 verkrijgbaar bij de VVV Limburg Winkels in de regio en kost € 4,95.

 

Copyright
Het concept van het project stripspeurtocht en de inhoud van de ontwikkelde stripboekjes door het project, met daarin opgenomen afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Deze rechten berusten bij Stichting Artidé Zorg te Epen en Janine Kleijnen-Petit. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Stichting Artidé Zorg en Janine Kleijnen-Petit is het niet toegestaan dit boekje of enig onderdeel daarvan te kopiëren.